Zarządzenie Nr 34/2003 z 5 VIII 2003

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 34/2003
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 5 sierpnia 2003r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
Na podstawie:
a) art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami),
b) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/2003 z dnia 9 lipca 2003r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak:Fn.I-3011.1/36/2003 z dnia 10.07.2003r.),
c) Zmiana dotyczy własnych zadań bieżących gmin.
Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.253,00 zł

2. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85495 - Pozostała działalność, § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 281,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 7.253,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85495 - Pozostała działalność, § 4440 - Odpis na ZFŚS
 o kwotę 281,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie do pełnej wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1789

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-24 19:01:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-24 19:35:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-24 19:35:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony