Zarządzenie Nr 23/04 z dnia 25 V 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 23/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 25 maja 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr17/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r (pismo Znak: DKC-3101/31/2004 z dnia 9 kwietnia 2004r Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 3 497 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
 w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 120 zł
 w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1 977 zł
 w § 4410 - podróże krajowe służbowe o kwotę 400 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1637

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 19:53:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 19:54:56
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2012-07-17 11:44:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony