Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-05-18 07:47:41

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Godziny urzędowania: 7-15

Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

BURMISTRZRyszard Zych, tel.: 41-3779-800 w. 34, pok. 9, ryszard.zych@stopnica.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZAMirosław Rajtar, tel.: 41-3779-802, pok. 7, miroslawrajtar@stopnica.pl

SEKRETARZJózef Podsiadło, tel.: 41-3779-800 w. 36, pok. 11, sekretarz@stopnica.pl

REFERAT FINANSOWY (podatki i opłaty lokalne)- parter

Elżbieta ŁukasikInspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808, pok. 5c,  finanse45@stopnica.pl

Anna NawrotInspektor ds. wymiar podatków i opłat, tel. 41-3779-808, pok. 5c,  finanse47@stopnica.pl

Anna SobiegrajInspektor ds. księgowości podatkowej, tel.: 41-3779-808, pok. 5c, anna.sobiegraj@stopnica.pl

Monika Wróbel – Inspektor ds. finansowych, tel. 41 3779 219 (Wolica Nr 52A), woda@stopnica.pl

Tomasz ŁachInspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808, pok. 5c, tomasz.lach@stopnica.pl

 

REFERAT FINANSOWY (księgowość budżetowa)- II piętro

SKARBNIK – Kierownik ReferatuAgnieszka Nowak, tel.: 41-3779-816, pok.19a, skarbnik@stopnica.pl

Renata WoźniakZastępca Skarbnika, tel.: 41-3779-817, pok.19b, renata.w@stopnica.pl

Aneta Leszczyńska – pomoc administracyjna ds. księgowości budżetowej, tel. 41 3779 817, pok.19b, aneta@stopnica.pl

Wiesława ŁukasikInspektor ds. księgowości budżetowej, tel.: 41-3779-817, pok.19c, wieslawa@stopnica.pl

Katarzyna Rasała – Inspektor ds. księgowości budżetowej, tel. 41 3779 817, pok.19c, windykacja.gok@stopnica.pl


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA, budownictwo@stopnica.pl

Kierownik Referatu – Krzysztof Rogala, tel.: 41-3779-801, pok. 6, krzysztof.r@stopnica.pl

Joanna JagiełłoInspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska,  tel.41-3779-804, pok. 6b, joanna.j@stopnica.pl

Mirosław SiekierskiInspektor ds. budowy dróg, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, tel.: 41-3779-806, pok. 6c, miroslaws@stopnica.pl

Justyna KopećPomoc administracyjna, tel. 41 3779 804, pok. Nr 6c, justyna@stopnica.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu – Marta Katarzyna Kapusta, tel.41-3779-804, pok. 6b, marta.kapusta@stopnica.pl

Izabela Nycz – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 41 3779 219 (Wolica Nr 52A) - zgk@stopnica.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, Inspektor ds. organizacji oświatyJustyna Wach-Rajtar - tel. 41 3779 815, pok. 15 usc@stopnica.pl, oswiata@stopnica.pl,

Zastępca Kierownika USCMarta Katarzyna Kapusta, tel.41-3779-804 pok. 6b. marta.kapusta@stopnica.pl  

Grażyna Grabowska – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 41-3779-811, pok. 14, ewlud@stopnica.pl,


SAMODZIELNE STANOWISKA:

Żaneta Stolarskasekretariat : tel. 41-3779-800, pok. Nr 10, sekretariat@stopnica.pl  

Zofia Marzec – Inspektor ds. obsługi organów gminy i kadr, tel.: 41-3779-807, pok. 12, zofia.marzec@stopnica.pl, 

Mariusz Szcześniak – Inspektor ds. obronnych i informatycznych, tel.: 41-3779-805, pok. 17, admin@stopnica.pl, 

Teresa SierugaPełnomocnik  ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, tel.: 41-3779-800, pok. 16, Teresa.S@stopnica.pl,

Monika DurnaśPomoc administracyjna ds. działalności gospodarczej, rolnictwa tel.: 41 - 3779 - 814, pok. 16, monika.durnas@stopnica.pl


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Kierownik MGOPSEwa Naporowska, tel: 41 3779 812, pokój 2, e-mail: gops@stopnica.pl ,

Kamila ZiemniakInspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel: 41 3779 800 wew. 22, pokój 1, e-mail: gops_sr@stopnica.pl ,

Sylwia DudekAspirant pracy socjalnej, tel: 41 3779 800 wew. 22, pokój 1, e-mail: gops.dudek@stopnica.pl ,

Dorota KowalStarszy pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój 3, e-mail: gops.kowal@stopnica.pl ,

Elżbieta KrzystekStarszy pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój 3, e-mail: gops.krzystek@stopnica.pl ,

Paulina Kowalska-KawaPracownik socjalny, tel. 41 3779813, pokój 3, mgops.kawa@stopnica.pl

Anna MakowskaPracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój 3, e-mail: gops.suchojad@stopnica.pl ,

Paulina BławatGłówny księgowy, tel. 41 3779 814, pokój 4, e-mail: gops.finanse@stopnica.pl ,

Zofia MarzecInspektor ds. kadr, tel. 413779807, pokój 12, zofia.marzec@stopnica.pl ,

Katarzyna RatusznikAsystent rodziny, tel. 413779800 wew. 22, pokój Nr. 1,

lub pod tel.
514 102 519
514 423 771Powrót