Organizacja Urzędu (dane teleadresowe)Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-02-16 13:54:48

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica

tel. 41-3779-800

faks 41-3779-606

adres skrzynki podawczej ePUAP: /f3dd0jw725/

email: gmina@stopnica.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

 

Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

BURMISTRZ – Ryszard Zych, tel.: 41-3779-800, pok. 9, ryszard.zych@stopnica.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA – Mirosław Rajtar, tel.: 41-3779-802, wew. 802, pok. 7, miroslawrajtar@stopnica.pl

SEKRETARZ – Józef Podsiadło, tel.: 41-3779-803, wew. 803, pok. 11, sekretarz@stopnica.pl

REFERAT FINANSOWY (podatki i opłaty lokalne)- parter

Anna Sobiegraj – Inspektor ds. księgowości podatkowej, tel.: 41-3779-808, wew. 808, pok. 5c, anna.sobiegraj@stopnica.pl

Monika Wróbel – Inspektor ds. finansowych, tel. 41-3779-219 (Wolica Nr 52A), woda@stopnica.pl

Tomasz Łach – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808, wew. 808, pok. 5c, tomasz.lach@stopnica.pl

Grzegorz Dziekan – Pomoc administracyjna ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808, wew. 808, pok. 5c, grzegorz.dziekan@stopnica.pl 

Magdalena Baran – Pomoc administracyjna ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808, wew. 808, pok. 5c, podatki@stopnica.pl

 

REFERAT FINANSOWY (księgowość budżetowa)- II piętro

SKARBNIK – Kierownik Referatu – Agnieszka Nowak, tel.: 41-3779-816, wew. 816, pok.19a, skarbnik@stopnica.pl

Renata Woźniak – Zastępca Skarbnika, tel.: 41-3779-817, wew. 817, pok.19b, renata.w@stopnica.pl

Aneta Leszczyńska – Inspektor ds. księgowości, tel. 41-3779-817, wew. 817, pok.19b, aneta@stopnica.pl

Wiesława Łukasik – Inspektor ds. księgowości budżetowej, tel.: 41-3779-809, wew. 809, pok.19c, wieslawa@stopnica.pl

Katarzyna Rasała – Inspektor ds. księgowości budżetowej, tel. 41-3779-809, wew. 809, pok.19c, windykacja.gok@stopnica.pl

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA, budownictwo@stopnica.pl

Kierownik Referatu – Krzysztof Rogala, tel.: 41-3779-801, wew. 801, pok. 6, krzysztof.r@stopnica.pl

Joanna Jagiełło – Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska,  tel.41-3779-804, wew. 804, pok. 6b, joanna.j@stopnica.pl

Mirosław Siekierski – Inspektor ds. budowy dróg, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, tel.: 41-3779-806, wew. 806, pok. 6c, miroslaws@stopnica.pl

Justyna Kopeć – Pomoc administracyjna, tel. 41-3779-806, wew. 806, pok. Nr 6c, justyna@stopnica.pl

Przemysław Kaczmarczyk – Pomoc administracyjna, tel.: 41-3779-806, wew. 806, pok. 6c, przemyslaw.kaczmarczyk@stopnica.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu – Marta Katarzyna Kapusta, tel.41-3779-804, wew. 804, pok. 6b, marta.kapusta@stopnica.pl

Izabela Nycz – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 41-3779-219 (Wolica Nr 52A) - zgk@stopnica.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, Inspektor ds. organizacji oświaty – Justyna Wach-Rajtar - tel. 41-3779-815, wew. 815, pok. 15 usc@stopnica.pl, oswiata@stopnica.pl,

Zastępca Kierownika USC – Marta Katarzyna Kapusta, tel.41-3779-804, wew. 804, pok. 6b. marta.kapusta@stopnica.pl  

Katarzyna Wiśniewska – Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 41-3779-811, wew. 811, pok. 14, ewlud@stopnica.pl,


SAMODZIELNE STANOWISKA:

Żaneta Kowalik – sekretariat : tel. 41-3779-800, wew. 800, pok. Nr 10, sekretariat@stopnica.pl  

Zofia Marzec – Inspektor ds. obsługi organów gminy i kadr, tel.: 41-3779-807, wew. 807, pok. 12, zofia.marzec@stopnica.pl

Mariusz Szcześniak – Inspektor ds. obronnych i informatycznych, tel.: 41-3779-805, wew. 805, pok. 18, admin@stopnica.pl

Teresa Sieruga – Pełnomocnik  ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, tel.: 41-3779-819, wew. 819, pok. 16, Teresa.S@stopnica.pl,

Monika Durnaś – Inspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej, tel.: 41-3779-819, wew. 819, pok. 16, monika.durnas@stopnica.pl

Jagoda Guca- Furman – Biuro Obsługi : tel. 41-3779-800, wew. 823, parter

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Kierownik MGOPS – Ewa Naporowska, tel: 41-3779-812, wew. 812, pokój 2, e-mail: gops@stopnica.pl ,

Kamila Ziemniak – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel: 41-3779-818 wew. 818, pokój 5B, e-mail: gops_sr@stopnica.pl ,

Sylwia Dudek – Aspirant pracy socjalnej, tel: 41-3779-818 wew. 818 , pokój 5B, e-mail: gops.dudek@stopnica.pl ,

Dorota Kowal – Starszy pracownik socjalny, tel: 41-3779-813, wew. 813, pokój 3, e-mail: gops.kowal@stopnica.pl ,

Elżbieta Krzystek – Starszy pracownik socjalny, tel: 41-3779-800, wew. 820, pokój 3, e-mail: gops.krzystek@stopnica.pl ,

Paulina Kowalska-Kawa – Pracownik socjalny, tel. 41-3779-813, wew. 813, pokój 3, mgops.kawa@stopnica.pl

Anna Makowska – Pracownik socjalny, tel: 41-3779-813, wew. 813, pokój 3, e-mail: gops.suchojad@stopnica.pl,

Paulina Bławat – Główny księgowy, tel. 41-3779-814, wew. 814, pokój 4, e-mail: gops.finanse@stopnica.pl ,

Zofia Marzec – Inspektor ds. kadr, tel. 41-3779-807, wew. 807, pokój 12, zofia.marzec@stopnica.pl ,

Ilona Góral – Asystent rodziny, tel. 41-3779-813 wew. 813, pokój Nr. 1,

lub pod tel.
514 102 519
514 423 771Powrót