Zarządzenie Nr 39/04 z dnia 12 VII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 39/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/85/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. (pismo znak: Fn.I-3011/85/2004 z dnia 2004-07-01 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami o kwotę 4 171 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg¸ § 4260 - zakup energii o kwotę 4 171 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych 2003r w województwie świętokrzyskim z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1712

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 21:32:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 21:33:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 21:33:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony