Zarządzenie Nr 64/04 z dnia 6 X 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 64/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 6 października 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758- Rożne rozliczenia , rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810- rezerwy o kwotę zł 1 000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 1 000,00
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 545,00
 § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę zł 455,00
z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia pojazdu i na zakup paliwa.
 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1663

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 10:24:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 11:19:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 11:19:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony