Zarządzenie Nr 71/04 z dnia 19 X 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 71/2004
Wójta Gminy Stopnica
z dnia19 października 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/149/2004 z dnia 11 października 2004r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I-3011/149/2004 z dnia 11.10.2004r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 801- Oświata i wychowanie,
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 46.906,00 zł
Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 24.920,00 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4273 – Zakup usług remontowych o kwotę 46.906,00 zł
Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4303 – Zakup usług pozostałych o kwotę 24.920,00 zł

z przeznaczeniem na:
§ 4273 – sfinansowanie remontu szkoły podstawowej w Stopnicy w ramach realizacji zadań podkomponentu B2: Edukacja
§ 430 – sfinansowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli i dyrektorów szkół, oraz szkolenia z zakresu informatyki w ramach realizacji zadań podkomponentu B2: Edukacja

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1682

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 12:07:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 12:10:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 12:10:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony