Zarządzenie Nr 86/04 z dnia 30 XI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 86/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe :
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

w dziale758 - Rożne rozliczenia, rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe § 4810 - rezerwy o kwotę 3.000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe :
 w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze, § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 2.000 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
 § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł
 § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł
 § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 800 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł

z przeznaczeniem na wpłatę 2% wpłat na rzecz izb rolniczych, zarejestrowanie i opłatę ubezpieczenia nowego samochodu zakupionego do OSP Bosowice, należność za gaszenie pożarów i usuwanie szkód po wichurze, zakup materiałów na wystawę fotograficzną, nagród za udział w konkursie związanym z tematyką bożonarodzeniową.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1627

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 09:02:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:57:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 18:57:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony