Zarządzenie Nr 88/04 z dnia 10 XII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 88/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe :
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji, § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł
 w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 481 - rezerwy o kwotę 2.900 zł
 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :
 w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady gmin, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.900 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.000 zł
z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla sołtysów biorących udział w sesjach, zakup biurek dla Jednostki terenowej Policji w Stopnicy oraz na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych (zadania własne) na żywność.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1575

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 09:02:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 19:03:06
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 19:03:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony