Zarządzenie Nr 93/04 z dnia 27 XII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 93/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 27 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 - Różne rozliczenia,
 rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy o kwotę 2.250 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75403 - Jednostki terenowe Policji, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.250 zł
z przeznaczeniem na paliwo dla jednostki terenowe Policji w Stopnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1624

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 09:05:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 19:36:06
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2015-05-11 07:53:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony