Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 14 I 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 14 stycznia 2005r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica

 Na podstawie § 4 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Stopnica przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 112, poz. 1021, zm. Nr 126, poz. 1726)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wszczynam konsultacje z mieszkańcami niżej wymienionych miejscowości w następujących sprawach:
1/ zmiany urzędowych nazw miejscowości w Gminie Stopnica:
a/ "Nowe Kąty - wieś" na "Kąty Nowe - wieś",b/ "Nowy Falęcin - wieś" na "Falęcin Nowy - wieś",
c/ "Stare Folwarki - wieś" na "Folwarki - wieś"
d/ "Stare Prusy - wieś" na "Prusy - wieś",
e/ "Stary Falęcin - wieś" na "Falęcin Stary - wieś",
f/ "Stary Mietel -wieś" na "Mietel - wieś",
2/ zmiany urzędowej nazwy oraz określenia rodzaju miejscowości "Stare Kąty - część wsi Stare Folwarki" na "Kąty Stare - wieś".

§ 2

Ustalam kalendarz czynności konsultacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 3

Wykaz obwodów konsultacyjnych, imiona, nazwiska i siedziby pełnomocników oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji, określa załącznik Nr 2.

§ 4

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów przez mieszkańców na listach konsultacyjnych.
2. Wzór listy konsultacyjnej w sprawie zmiany nazwy miejscowości określa załącznik Nr 3.
3. Wzór listy konsultacyjnej w sprawie zmiany nazwy oraz określenia rodzaju miejscowości określa załącznik Nr 4.

§ 5

Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4.
(Z1_zalaczniki.doc - 54.784 KB) Data publikacji: 2005-02-28 18:07:17 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1740

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-28 18:02:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-28 18:05:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-28 18:07:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony