Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2022 roku

Wersja do druku

 I. Termin kontroli: 01.02.2022 r.

 

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

 

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica, Podlasek, Strzałków w zakresie parametrów grupy A, pobrana w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju.

 

Ustalenia kontroli

 

 

II. Termin kontroli: 24.05.2022 r.

 

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

 

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica, Podlasek, Strzałków w zakresie parametrów grupy A, pobrana w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy, Szaletu Publicznego oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Stopnica.

 

Ustalenia kontroli: Protokół Kontroli Nr NHS.9020.6.21.2022; Nr NHS.9020.6.22.2022; Nr NHS.9020.8.16.2022

 

 

III. Termin kontroli: 20.07 – 16.09.2022 r.

 

Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

 

Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

 

Ustalenia kontroli: Protokół Kontroli Nr WIOS-KIELC 223/2022

 

 

IV. Termin kontroli: 10.08.2022 r.

 

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

 

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica, Podlasek, Strzałków w zakresie parametrów grupy A i B, pobrana w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju.

 

Ustalenia kontroli: Sprawozdanie z badań LHS.9051.1.719/720/721.2022

 

 

V. Termin kontroli: 23.09.2022 r.

 

Nazwa organu kontrolującego: Archiwum Państwowe w Kielcach.

 

Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w UMiG w Stopnicy.

 

Ustalenia kontroli: Protokół Kontroli Nr 17553