Zarządzenie Nr 13/05 z dnia 31 III 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 13/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/16/2005 z dnia 30 marca 2005r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011.1/16/2005 z dnia 30.03.2005r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.757,00 zł


2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 7.757,00 zł


z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – za okres od stycznia do marca 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1584

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 10:36:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-05 11:10:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 11:10:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony