Zarządzenie Nr 49/05 z dnia 3 VIII 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 49/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 3 sierpnia 2005 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych


 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z remontem nawierzchni asfaltowych dróg gminnych: nr 636 położonej w m. Jastrzębiec, nr 360 położonej w m. Kąty Nowe, nr 220 położonej w m. Klępie Górne, nr 217 i 223 położonej w m. Strzałków, nr 216 położonej w m. Strzałków, nr 338 położonej w m. Prusy oraz placu gminnego nr 178 położonego w Smogorzowie w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Mirosław Siekierski – inspektor

 Członkowie:

1. Jan Stachurski – Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala - podinspektor


§ 2

Ustalam termin odbioru robót - 11.08.2005 roku godz. 900. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności przedstawiciela Wykonawcy robót.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1601

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 08:41:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-06 09:31:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:31:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony