Zarządzenie Nr 52/05 z dnia 17 VIII 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 52/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 17 sierpnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750, rozdziale 75023,§ 4210 o kwotę 5.000,00zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 o kwotę 5.000,00zł
z przeznaczeniem na zakup usługi promującej gminę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. wprowadza się rozdział „75075-Promocja jednostek samorządu

terytorialnego”.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1606

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 08:54:26
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-06 09:34:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:34:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony