Zarządzenie Nr 81/05 z dnia 12 X 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 81/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 12 października 2005r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami))
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 85.000 zł
 b) w dziale 758, rozdziale 75818,§ 4810 o kwotę 4.300 zł
 c) w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 o kwotę 13.364 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 85.000 zł
z przeznaczeniem na transport kruszywa, rumoszu na drogi gminne

b) w dziale 757, rozdziale 75702, § 8070 o kwotę 4.300 zł
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów
 
 c) w dziale 900, rozdziale 90095, § 6060 o kwotę 13.364 zł
z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1671

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:15:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-11-02 10:30:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:30:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony