Zarządzenie Nr 83/05 z dnia 20 X 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 83/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 20 października 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 39/2005 z dnia 18 października 2005roku (pismo DKC.680/15/2005 z dnia 2005-10-18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, rozdziale 75107, § 2010 o kwotę 5.040 zł.

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, rozdziale 75107, § 3030
 o kwotę 5.040 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta zarządzonych na dzień 23 października 2005roku ,
w wysokości:
- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 165 zł
- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji
 wyborczych - 150zł
- dla członków obwodowych komisji wyborczych – 135 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 


Uzasadnienie.
Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1565

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:19:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-11-02 10:31:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:31:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony