Zarządzenie Nr 86/05 z dnia 3 XI 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 86/2005
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 03 listopada 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


         Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/133/2005 z dnia 26 października 2005 roku (pismo Znak: Fn.I.3011/133/2005 z dnia 2005-10-27 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach )
zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212,
 § 2010 o kwotę 51.439 zł

 2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212,
 § 3030 o kwotę 41.724 zł
 § 4010 o kwotę 5.261 zł
 § 4110 o kwotę 906 zł
 § 4120 o kwotę 129 zł
 § 4170 o kwotę 600 zł
     § 4210 o kwotę 2.819 zł
z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,poz.2255 z późniejszymi zm.) oraz art.17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1477

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 10:01:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-12-02 12:05:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 12:05:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony