Zarządzenie Nr 109/05 z dnia 8 XII 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 109/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 8 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 758, rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 4.000 zł
 b) w dziale 700, rozdziale 70005 § 4170 o kwotę 7.200 zł
 c) w dziale 852, rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 3.000 zł
 d) w dziale 852, rozdziale 85212 § 4210 o kwotę 531 zł
 e) w dziale 852, rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 250 zł
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę krzewów w pasie drogi gminnej
 b) w dziale 700, rozdziale 70005 § 4430 o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów sądowych i komorniczych
 c) w dziale 852, rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków celowych –zadania własne
 d) w dziale 852, rozdziale 85212 § 4300 o kwotę 450 zł  § 4410 o kwotę 81 zł z przeznaczeniem szkolenie dotyczące zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych i wypłatę kosztów podróży
 e) w dziale 852, rozdziale 85215§ 4300 o kwotę 200 zł  § 4410 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na opłatę szkolenia dotyczące zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych i wypłatę kosztów podróży

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1465

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-09 10:32:20
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-10 10:58:43
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2020-11-06 11:28:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony