Zarządzenie Nr 90/06 z 12 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 90/06
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny m (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Upoważniam Pana Jana Stachurskiego, Zastępcę Wójta, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas mojego urlopu wypoczynkowego, tj. od dnia 13 – 22 grudnia 2006r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1021

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-18 07:43:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-18 07:43:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-18 07:43:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony