Uchwała Nr IX/39/07 z 12 lipca 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr IX/ 39/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 12 lipca 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ”Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 – 2008

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

W „Programie opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 - 2008” uchwalonym uchwałą Nr XXV/20/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 25 kwietnia 2005 roku ogłoszonej w Dz.Urz. woj. Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2005 roku Nr 219 poz .2604 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.2 skreśla się „Konary dom nr 7”
2) w § 1 ust. 3 dodaje się następujące obiekty małej architektury sakralnej.

Bosowice
a)Krzyż metalowy na postumencie przy skrzyżowaniu na posesji nr 34;
b)Krzyż metalowy na postumencie przy drodze powiatowej na posesji nr 54;
c)Krzyż drewniany krzyż na początku wsi od strony Kargowa;
d)Figura Matki Boskiej na posesji nr 53;

Czyżów
a)Kapliczka na postumencie metalowym przy drodze powiatowej obok kościoła;
b)Krzyż drewniany przy drodze powiatowej w kierunku Pieczonóg;
c)Kapliczka na postumencie metalowym przy drodze Chrusty-Stopnica;
d)Kapliczka na fundamencie murowanym przy drodze obok posesji nr 91;

Dziesławice
a)Krzyż metalowy na postumencie przy drodze;
b)Krzyż metalowy na postumencie skrzyżowanie dróg – Górka;
c)Kapliczka szafkowa na postumencie betonowym – fig. Matki Boskiej (skrzyżowanie dróg-Pasieka;

Falęcin Nowy
a)Krzyż metalowy na postumencie przy posesji nr 1;
b)Krzyż metalowy na postumencie przy drodze głównej na posesji p. Marii Bławat

Falęcin Stary
a)Kapliczka słupkowa-Matki Boskiej obok przystanku PKS
b)Krzyż mutowany przy posesji p. Doroty Pytko;

Jastrzębiec
a)Krzyż metalowy na postumencie w środku wsi,
Kąty Stare / Folwarki
a)Figurka murowana z krzyżem – św. Antoni na posesji nr 2;
b)Figurka murowana św. Floriana
c)Figurka drewniana Matki Boskiej przy skrzyżowaniu dróg;
d)Figurka murowana Pana Jezusa na rozjeździe dróg;

Kąty Nowe
a)Kapliczka szafkowa na słupie Matki Boskiej i Pana Jezusa przydziałce p. Władysława Czai;
a)Krzyż na postumencie przy posesji p. Marcina Rajtara;
c)Krzyż Kapliczka słupkowa przy posesji p. Jarosława Augustyna;
 
Klępie Dolne
a)Kapliczka słupkowa św. Antoniego przy posesji p. Bartos
b)Krzyż metalowy na postumencie przy głównej drodze Stopnica-Oleśnica

Klępie Górne
a)Kapliczka szafkowa na metalowym słupie - Mały Pan Jezus przy domu nr 9;
b)Kapliczka murowana – św. Józef z Dzieciątkiem przy domu nr 50;
c)Kapliczka murowana – Jezus Miłosierny przy skrzyżowaniu drogi powiatowej wzdłuż wsi i drogi gminnej na Czajków;

Konary
a)Krzyż kamienny – Chrystus Ukrzyżowany przy drodze gminnej na działce nr 382;
b)Krzyż kamienny – Chrystus Ukrzyżowany przy drodze krajowej na działce nr 101 p. Kwiatkowskiego;
c)Figura kamienna – Chrystus Frasobliwy przy drodze gminnej działka nr 554, skrzyżowanie dróg;

Kuchary
a)Figura na postumencie – Pan Jezus obok domu p. Wilk, przy drodze ze Skrobaczowa do Kuchar;
b)Figura na postumencie – Chrystus Frasobliwy na wprost domu p. Rajtara;
c)Krzyż metalowy na postumencie przy domu p. Furmana;
d)Figura na postumencie – św. Antoni przy drodze z Kuchar do Strzałkowa, na łące obok baraków;
e)Krzyż kamienny przy drodze Stopnica- Kołaczkowice, pomiędzy wsiami Skrobaczów i Szczytniki na gruntach wsi Kuchary;

Mariampol – Borek
a)Kapliczka słupkowa – metalowa Matki Boskiej Częstochowskiej przy skrzyżowaniu dróg w miejscowości Borek;
b)Kapliczka słupkowa drewniana Matki Boskiej Częstochowskiej; przy domu P. Kobos
c)Kapliczka słupkowa drewniana Matki Boskiej i Pana Jezusa – fig. porcelanowe; przy skrzyżowaniu drogi Stopnica – Mariampol z drogą od cmentarza;

Mietel
a)figura MBP obok posesji Gronka,
b)Figura Matki Boskiej przy posesji Wieczorka,
c)Figura Matki Boskiej przy posesji Soczawy
d) Figura Matki Boskiej przy posesji Zofii Woźniak
e)Krzyż drewniany przy posesji Maskiery,
f)Krzyż metalowy na postumencie murowanym obok szkoły

Nowa Wieś
a)Figura Matki Bożej przy domu Anety Augustyn,
b)Krzyż metalowy na postumencie z kamienia przy drodze Stopnica – Oleśnica,
Podlasek
a)Krzyż drewniany przy posesji p. Bogusław, przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą do wsi Podlasek;
b)Kapliczka szafkowa na drzewie na posesji p. Kiszki;
c)Figurka murowana Matki Boskiej na posesji p. Jędrucha;

Prusy
a)Kapliczka szafkowa drewniana przy skrzyżowaniu dróg Skrobaczów - Prusy
b)Krzyż na murowanym cokole na posesji P. Mirosława Lelasa

Smogorzów
a)Krzyż na posesji p. Nurka
b)Krzyż na postumencie murowanym na posesji p. Kozery

Skrobaczów
a)Krzyż metalowy na postumencie przy działce p. Fortuny;
b)Kapliczka na słupie metalowym – Matka Boska pod lasem;
c)Krzyż drewniany przy drodze Stopnica –Skrobaczów na polu p. Romualda Orłowskiego;
d)Krzyż metalowy na przeciw posesji p. Fortuny,
e)Krzyż metalowy na postumencie

Szklanów
a)Krzyż metalowy na postumencie schodkowym na posesji p. Kani,

Szczeglin
a)Kapliczka Matki Boskiej obok posesji Bobra
b) Krzyż na murowanym postumencie przy drodze krajowej w pobliżu posesji Poborcy.

Suchowola
a)Kapliczka słupkowa Matki Boskiej przy działce p. Beaty Chlasta;
b)Kapliczka murowana Matki Boskiej przy działce p. Ryszarda Jędrucha;
c)Kapliczka słupkowa Matki Boskiej przy działce p. Bojdo
d)Kapliczka słupkowa Matki Boskiej - przy działce p. Woźniak Iwona;
e)Krzyż metalowy na postumencie przy działce p. Kania Zofia;
f)Kapliczka słupkowa Matki Boskiej skrzyżowanie drogi Stopnica – Solec Zdrój, przy posesji p. Majka Krzysztof;
g)Krzyż murowany na postumencie przy drodze powiatowej Stopnica – Solec Zdrój; przy posesji p. Anny Mazur;

Szczytniki
a)Krzyż metalowy na cokole murowanym Chrystus ukrzyżowany, przy domu P. Dylewskiej nr 32
b)Krzyż metalowy na cokole murowanym przy domu PP. Wiśniewskich,
c)Krzyż metalowy na cokole murowany przy drodze powiatowej Szczytniki – Kołaczkowice,
d)Figura murowana św. Tekli, przy domu P. Czechowskich,

Stopnica
a)Figura Maryi Niepokalanej ul. Źródła, w sąsiedztwie posesji Teodozji Radosz
b)Krzyż metalowy na postumencie przy ul. Witosa, przy domu nr 60;
c)Krzyż drewniany przy drodze Stopnica Solec, na wprost cmentarza parafialnego koło wąwozu
d)Figura na cokole NMP z 1716 r.; przy kościele parafialnym
e)Figura Chrystusa Klęczącego przy kościele parafialnym;
f)Figura Matki Bożej na postumencie przy kościele parafialnym;
 
Topola
a)Krzyż Kamienny przy drodze gminnej nr 465 przy działce p. Zofii Wilk;
b)Krzyż metalowy przy drodze gminnej;
c)Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego przy drodze gminnej na 456
d)Krzyż metalowy przy drodze krajowej nr 73;

Zaborze
a)Kapliczka słupkowa z szafką oszkloną . Matki Boskiej .; przy drodze 118 przed domem p. Szczerby nr 12;
b)Kapliczka słupkowa z metalową oszkloną szafką Matki Boskiej przy drodze nr 390 obok działki p. Władysława Janeczka nr 101;

Żerniki Dolne
a)Figura – Matka Boska na działce obok sklepu;
b)Krzyż drewniany przy drodze na Piaski
c)Kapliczka domkowa – Matki Boskiej przy drodze na Tuczępy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Stopnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 


Uzasadnienie

Dokonano spisu obiektów małej architektury we wszystkich miejscowościach gminy Stopnica. Uchwalony w roku 2005 „Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005-2008 uwzględniał niewiele tych obiektów. W związku z powyższym zachodzi potrzeba uaktualnienia w/w Programu.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2098

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 10:32:33
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:27:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:27:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony