Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 760

Data publikacji:
2023-08-25 14:10:30

Przedmiot: Usługa wyżywienia (catering) dla dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Stopnicy

Treść przetargu:

I. Zamawiający:

Gmina Stopnica

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

adres e-mail: gops@stopnica.pl

 

II.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy prowadzi postępowanie   o   udzieleniu   zamówienia   publicznego   o   wartości  szacunkowej poniżej  130 000  PLN i zaprasza do złożenia oferty.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa wyżywienia (catering) dla dzieci, uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Stopnicy w roku szkolnym 2023/2024:

2.      Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków dla 25 dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica NIP: 655-16-68-292,  Regon: 290421343

3.      Wymagany termin realizacji: wrzesień 2023 r do dnia 31.08.2024 r.

4.      Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w klubie dziecięcym, o których Wykonawca zostanie powiadomiony w terminie minimum 7 dni z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych – udokumentowanych przez Zamawiającego np. konieczność czasowego zamknięcia klubu przez służby sanitarne, czy spowodowanego sytuacjami niezależnymi od Zamawiającego.

5.      Zamawiający szacuje, że liczba dostarczanych posiłków w czasie trwania umowy może wynieść: 6 250 porcji I śniadania, 6 250 porcji II śniadania, 6 250 porcji obiadowych, 6 250 porcji podwieczorku dla 25 dzieci. Szacunkowa ilość dni dostarczania posiłków dla 25 dzieci to 250.

6.      Wielkość dostaw ma charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci, może ulec zmniejszeniu oraz nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

7.      Godziny wydawania posiłków dzieciom:

            • godz. 8:30-8:45 - I śniadanie

            • godz. 10:15-10:30 - II śniadanie

            • godz. 12:00-12:30 - Obiad (dwa dania)

            • godz. 14:00-14:15 – Podwieczorek

Godziny wymienione powyżej są godzinami wydawania posiłków - na Wykonawcy ciąży obowiązek takiej organizacji dostaw aby wydawanie posiłków odbyło się o ustalonych porach. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w szczególności obiadu w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku – istnieje możliwość dostosowania godzin dostarczania posiłków do uzasadnionej propozycji Wykonawcy (rozbieżność maksymalnie do 15 min)

8.    Szczegółowy zakres zamówienia zamieszczony został poniżej w dwóch plikach pn. Treść zapytania ofertowego oraz Formularz oferty.


Załączone pliki
zapytanie-ofertowe_catering_kd.docxTreść zapytnia ofertowego (zapytanie-ofertowe_catering_kd.docx - 133.32 KB)
Data publikacji: 2023-08-25 14:11:48 Redaktor: Mirosław Rajtar
forlularz_oferty_klub_catering.docxFormularz oferty (forlularz_oferty_klub_catering.docx - 128.471 KB)
Data publikacji: 2023-08-25 14:15:27 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 126
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2023-08-25 14:10:30
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2023-08-25 14:15:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu