Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 788

Data publikacji:
2024-03-05 16:28:06

Przedmiot: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mietlu

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2024-03-05

Znak: Or.271.1.15.2024

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. (41) 3779800; faks (41) 3779606

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mietlu"

 1.      NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 130 000 zł zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mietlu"

Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w treści zapytania ofertowego- AGD (kody CPV 39700000-9)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

a.     pisemnej wg załączonego formularza, w Biurze Obsługi, Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, parter, lub

b.      elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 8 marca 2024 roku do godziny: 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

5.      WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

b.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_ swietlice_2024.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_ swietlice_2024.doc - 829.44 KB)
Data publikacji: 2024-03-05 16:28:44 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 132
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2024-03-05 16:28:06
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2024-03-05 16:28:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu