Zarządzenie Nr 96/07 z 16 listopada 2007 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 96/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego   Nr 3011.1/149/2007 z dnia 12 listopada 2007r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1/149/2007 z dnia 12.11.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010
o kwotę 455.123,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212 § 3110
o kwotę 455.123,00 zł
Powyższe zmniejszenie wynika z nadwyżki środków na wypłaty zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1024

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-06 13:15:37
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-07 09:54:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 09:54:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony