Zarządzenie Nr 33/08 z 31 lipca 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 33/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 31 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

      Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-067/08 z dnia 29 lipca 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-067/08 z dnia 29.07.2008r.) oraz Nr FN.I.3011-090/08 z dnia 28 lipca 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-090/08 z dnia 28.07.2008r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85214 § 2010
   o kwotę 51.500 zł
  
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85214 § 3110
   o kwotę 51.500 zł
  
3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010
   o kwotę 17.000 zł
  
4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 17.000 zł
w tym:
§ 4010 o kwotę 6.445 zł
   § 4110 o kwotę 1.035 zł
   § 4120 o kwotę 158 zł
   § 4210 o kwotę 8.250 zł
   § 4300 o kwotę 50 zł
   § 4410 o kwotę 312 zł
   § 4700 o kwotę 750 zł
  
Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  
Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1011

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 14:39:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 08:40:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 08:40:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony