Budżet GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-12-14 14:55:21

Zasady udzielania dotacji z budżetu.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.


Budżet Gminy Stopnica na 2004rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.


Budżet Gminy Stopnica na 2005rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok.


Budżet Gminy Stopnica na 2006rok.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.  RB - I kw 2006r  Za III kwartały


Budżet Gminy Stopnica na 2007rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok


Budżet Gminy Stopnica na 2008rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. - załącznki.

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2008r.


Budżet Gminy Stopnica na 2009rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłozonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2009r.  


Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłozonym projekcie budżetu Gminy na 2010r.


Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki - załączniki


Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budzetowej Gminy Stopnica na 2010 r.

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budzetowej Gminy Stopnica na 2010 rok

Budżet Gminy Stopnica na 2010 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok


Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011r.

Uchwała Nr 12/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011 rok

Uchwała RIO w sprawie opnii o projekcie uchwały Rady Gminy Stopnica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2019

Budżet Gminy Stopnica na 2011 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2011 roku.Powrót