Budżet GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-12-09 14:44:15

Zasady udzielania dotacji z budżetu.


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.


 

Budżet Gminy Stopnica na 2004rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.


 

Budżet Gminy Stopnica na 2005rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok.


 

Budżet Gminy Stopnica na 2006rok.  

Objaśnienia do budżetu Gminy Stopnica na 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.  RB - I kw 2006r  Za III kwartały


 

Budżet Gminy Stopnica na 2007rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Załączniki do sprawozdania


 

Budżet Gminy Stopnica na 2008rok.  objaśnienia do budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. - załącznki.

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2008r.


 

Budżet Gminy Stopnica na 2009rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłozonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2009r.  


 

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłozonym projekcie budżetu Gminy na 2010r.


Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki - załączniki


Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budzetowej Gminy Stopnica na 2010 r.

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budzetowej Gminy Stopnica na 2010 rok

Budżet Gminy Stopnica na 2010 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok


 

Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011r.

Uchwała Nr 12/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011 rok

Uchwała RIO w sprawie opnii o projekcie uchwały Rady Gminy Stopnica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2019

Budżet Gminy Stopnica na 2011 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2011 roku.

Opinia o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011rok.


 

Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Stopnica na 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możlowości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2012 rok.

Uchwała RIO o "Prognozie długu publicznego na lata 2012 - 2023"

Budżet gminy Stopnica na 2012r.

Informacje z wykonania budżetu Gminy Stopnica na  I półrocze 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opini o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2012 rok

Uchwała RIO w opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

 

 


Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stopnica na 2013r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok.

Uchwała RIO o przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023

Uchwała RIO w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2013 rok

Budżet gminy Stopnica na 2013r.

 


 

 

Budżet gminy Stopnica na 2014r.

Uchwała RIO w sprawie opini o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.  

Powrót