Uchwała Nr XXVI/26/05 z 10 maja 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVI/26/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowaną działkę gminną oznaczoną nr 1218 położoną w Czyżowie o pow. 0,17 ha posiadającą księgę wieczystą nr 10872.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Uzasadnienie
 Nieruchomość w/w jest zbędna dla potrzeb gminy, a z uwagi na to, że ofertę zakupu tej nieruchomości złożyli jej sąsiedzi, podjęcie uchwały jest konieczne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1779

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 09:22:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:29:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:29:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony