Zarządzenie Nr 2/07 z 17 stycznia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 2/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 17 stycznia 2007r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1321 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1/ Ryszard Zych - Przewodniczący Komisji
2/ Teresa Sieruga - Zastępca Przewodniczącego
3/ Andrzej Banach - Członek
4/ Romuald Kopiński - Członek
5/ Grzegorz Lech - Członek
6/ Ewa Naporowska - Członek
7/ Józef Podsiadło - Członek
8/ Zofia Grażyna Wach - Członek
9/ Krzysztof Zych - Członek

§ 2

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi praz innych przepisów prawa.

§ 3

Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1216

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-19 09:12:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-21 10:02:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 10:02:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony