Zarządzenie Nr 6/07 z 31 stycznia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek gminnych położonych w Klępiu Dolnym:
- nr 50 o powierzchni 2,0492 ha,
- nr 371 o powierzchni 0,5115 ha
w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji - Wojciech Zręda - Radca Prawny
Członkowie:
1. Mirosław Siekierski – inspektor
2. Krzysztof Rogala – podinspektor

§2

Przetarg odbędzie się 07.02.2007 roku godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1194

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-24 14:03:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-24 14:44:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-24 14:44:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony