Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

2015-12-29 11:28:23 OGŁOSZENIA

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej
lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia. więcej»