Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-07 09:52:37 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) oraz na usługi wodne polegające na poborze wody podziemnej z tej studni na potrzeby nawadniania upraw rolniczych w miejscowości Topola.


 

 

wszczecie_woda_Topola.jpg

Zobacz również: