Strajk Rolników z terenu Gminy Stopnica

2024-02-08 09:01:25 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) Urząd Miasta i Gminy Stopnica informuje, że do urzędu wpłynęło pismo o zamiarze zorganizowania zgromadzenia „Strajk Rolników z terenu Gminy Stopnica” w dniu 9 lutego 2024 r.

Godzina rozpoczęcia i planowany czas zgromadzenia: od godz. 9:00 do godz. 14:00

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Plac targowy w Stopnicy

Planowana trasa przejścia: przejazd w kierunku Buska-Zdroju drogą krajową do stacji paliw w Konarach a następnie przejazd drogą krajową w kierunku Tarnowa do granicy gminy Stopnica.

 

Zobacz również: