Obwieszczenie Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bosowice

2023-12-14 13:29:20 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie

Zobacz również: