Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2019-12-04 14:16:06 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 ogłoszonego w dniu 07 listopada 2019 roku

KONKURS

W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci;

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 29.11.2019-03.12.2019r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: Fundacja „Słoneczna Przyszłość”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 180 dzieci z obszaru Miasta i Gminy Stopnica. Miejsce wykonania badania – Stopnica.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane – 19 191,00 zł

Przyznane – 19 191,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: