Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejącego obiektu stawowego na terenie msc. Bosowice

2022-12-22 11:42:17 OGŁOSZENIA

Treść obwieszczenia

Zobacz również: