Publikacja projektu uchwały

2023-01-30 13:05:28 OGŁOSZENIA


Urząd Miasta i Gminy Stopnica wypełniając zapisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) publikuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2023 roku” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7  ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie w/w projektu uchwały w terminie do 20 lutego 2023 roku.

Projekt uchwały

Projekt uchwały z uwzględnieniem uwag PLW


Zobacz również: