Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową na dz.

2023-10-23 13:19:06 OGŁOSZENIA

Informacja

Zobacz również: