Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”

2023-11-06 10:45:17 OGŁOSZENIA

Projekt zmiany

Zobacz również: