OGŁOSZENIE

2016-11-18 22:56:55 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. więcej»

Otwarty konkurs

2016-09-27 07:36:45 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
ogłasza otwarty konkurs
na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku więcej»

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Gminie Stopnica

2016-01-05 08:07:14 OGŁOSZENIA

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania pomocy prawnej więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

2015-12-29 11:28:23 OGŁOSZENIA

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej
lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia. więcej»