Otwarty konkurs

2018-07-19 15:32:02 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia zadań publicznych więcej»

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania na podstawie umowy

2018-07-04 07:57:21 OGŁOSZENIA

więcej»

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania na podstawie przepisów prawa

2018-07-04 07:55:52 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja

2018-05-23 14:52:06 OGŁOSZENIA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
więcej»

Informacja

2018-05-23 14:46:54 OGŁOSZENIA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
więcej»

Informacja

2018-05-23 14:42:25 OGŁOSZENIA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-22 08:47:07 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Kątach Starych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego - kolonii profilaktyczno - wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. więcej»

Informacja

2018-05-11 14:27:52 OGŁOSZENIA

w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku więcej»

Otwarty konkurs

2018-03-28 13:24:20 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2018 roku więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postpowania administracyjnego

2018-03-23 12:16:22 OGŁOSZENIA

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" wszczyna postępowanie administracyjne. więcej»