INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

2018-10-18 10:33:08 OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 września 2018 roku
więcej»

Informacja

2018-10-15 14:48:09 OGŁOSZENIA

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 września 2018 roku więcej»

Otwarty konkurs

2018-09-21 14:59:37 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2018 więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-09-20 14:49:53 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Narodowy Badminton więcej»

Otwarty konkurs

2018-09-17 11:45:57 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku więcej»

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

2018-08-14 12:44:22 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, ...

2018-07-26 10:20:58 OGŁOSZENIA

... poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów" więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

2018-07-25 11:51:27 OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”). więcej»

Otwarty konkurs

2018-07-19 15:32:02 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia zadań publicznych więcej»

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania na podstawie umowy

2018-07-04 07:57:21 OGŁOSZENIA

więcej»