Otwarty konkurs

2019-11-07 12:26:04 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 więcej»

Ogłoszenie

2019-11-06 18:37:48 OGŁOSZENIA

więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2019-08-07 14:25:25 OGŁOSZENIA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2019-07-30 11:48:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej do pacjentów przewlwkle oraz nieuleczalnie chorych w 2019 roku

2019-06-07 14:56:53 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-06-03 13:22:09 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-29 08:55:25 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-17 14:45:30 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2019-04-10 12:42:25 OGŁOSZENIA

o wydaniu decyzji nr 3310/2019 z dnia 03.04.2019 r, znak ZATiRA.IA.5161.58.2019 więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

2019-03-12 13:28:26 OGŁOSZENIA

więcej»