OGŁOSZENIE

2020-10-12 07:19:35 OGŁOSZENIA

Konsultacje projektu uchwały. więcej»

Obwieszczenie

2020-09-24 08:21:54 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach. więcej»

Obwieszczenie

2020-09-21 08:28:51 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej»

Obwieszczenie

2020-09-16 12:14:38 OGŁOSZENIA

w sprawie wydanej decyzji-pozwoleniu wodnoprawnym dla ujęcia wód podziemnych na działce 444/1 w msc. Topola. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2020-09-16 09:31:46 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie w profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2020 roku więcej»

Obwieszczenie

2020-09-14 14:48:15 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji-pozwoleniu wodnoprawnym dla wykonania ujęcia wód podziemnych w msc. Wolica więcej»

Otwarty konkurs

2020-08-14 14:06:19 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2020 roku
więcej»

Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę ujęcia wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola

2020-08-12 14:57:14 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę ujęcia wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola

2020-08-12 14:52:01 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w msc. Prusy.

2020-07-22 07:42:34 OGŁOSZENIA

więcej»