Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

2019-03-12 13:28:26 OGŁOSZENIA

więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-07 09:52:37 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) oraz na usługi wodne polegające na poborze wody podziemnej z tej studni na potrzeby nawadniania upraw rolniczych w miejscowości Topola. więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-04 11:54:23 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) w miejscowości Podlasek. więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-04 11:41:46 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) w miejscowości Wolica. więcej»

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 26.02.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-02-26 12:26:08 OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje: więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego P. Karolowi Wiśniewskiemu

2019-02-11 09:06:59 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego P. Karolowi Wiśniewskiemu więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2019-01-28 07:36:27 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Otwarty konkurs

2019-01-22 15:01:47 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku więcej»

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 09.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-01-09 10:49:23 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 09.01.2019 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
więcej»

Informacja

2018-11-07 22:17:11 OGŁOSZENIA

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku więcej»