Informacja o wszczeciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopnicanka, istniejącym wylotem

2022-09-06 14:13:27 OGŁOSZENIA

więcej»

Otwarty konkurs

2022-09-02 10:57:30 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 roku. więcej»

OBWIESZCZENIE o mozliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dotyczacej budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowosci Oleśnica

2022-06-20 13:57:36 OGŁOSZENIA

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2022-06-15 10:10:07 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych

2022-06-07 15:02:34 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

2022-06-07 14:56:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2022-05-30 14:24:11 OGŁOSZENIA

więcej»

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica za rok 2021

2022-04-29 12:08:32 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2022-04-11 14:26:23 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. pozwolenia wodnoprawnego

2022-04-06 14:50:19 OGŁOSZENIA

więcej»