Zarządzenia z 2004r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/04 z dnia 6 I 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/04 z dnia 16 II 2004r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 3/04 z dnia 16 II 2004r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Podlasek dla wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 4/04 z dnia 20 II 2004r.

sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/04 z dnia 11 III 2004r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6/04 z dnia 11 III 2004r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7/04 z dnia 11 III 2004r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/04 z dnia 24 III 2004r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 9/04 z dnia 24 III 2004r.

Zarządzenie Nr 10/04 z dnia 29 III 2004r.

Zarządzenie Nr 11/04 z dnia 29 III 2004r.

Zarządzenie Nr 12/04 z dnia 29 III 2004r.

Zarządzenie Nr 13/04 z dnia 31 III 2004r.

Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 14 IV 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 15 IV 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 16/04 z dnia 29 IV 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 17/04 z dnia 29 IV 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 18/04 z dnia 29 IV 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 19/04 z dnia 30 IV 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 20/04 z dnia 18 V 2004r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

Zarządzenie Nr 21/04 z dnia 24 V 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 22/04 z dnia 24 V 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 23/04 z dnia 25 V 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 24/04 z dnia 26 V 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 25/04 z dnia 26 V 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 26/04 z dnia 26 V 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 27/04 z dnia 9 VI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 28/04 z dnia 11 VI 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/04 z dnia 14 VI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 30/04 z dnia 21 VI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 31/04 z dnia 24 VI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 32/04 z dnia 24 VI 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/04 z dnia 30 VI 2004r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 34/04 z dnia 2 VII 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/04 z dnia 2 VII 2004r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 36/04 z dnia 9 VII 2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 37/04 z dnia 9 VII 2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 38/04 z dnia 12 VII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 39/04 z dnia 12 VII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 40/04 z dnia 14 VII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 41/04 z dnia 20 VII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 42/04 z dnia 30 VII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 43/04 z dnia 30 VII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 44/04 z dnia 30 VII 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/04 z dnia 10 VIII 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/04 z dnia 25 VIII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 47/04 z dnia 27 VIII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 48/04 z dnia 27 VIII 2004r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 49/04 z dnia 27 VIII 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 50/04 z dnia 8 IX 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/04 z dnia 10 IX 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 52/04 z dnia 10 IX 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 53/04 z dnia 15 IX 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/04 z dnia 15 IX 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/04 z dnia 15 IX 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 56/04 z dnia 20 IX 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 57/04 z dnia 23 IX 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 58/04 z dnia 24 IX 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/04 z dnia 24 IX 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/04 z dnia 27 IX 2004r.

w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej dla przetargu zbiorczego na zakup wyposażenia klas zerowych realizowanego w ramach PAOW.

Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 30 IX 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 62/04 z dnia 5 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 63/04 z dnia 5 X 2004r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 64/04 z dnia 6 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 65/04 z dnia 11 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 66/04 z dnia 11 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 12 X 2004r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 68/04 z dnia 18 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 18 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 70/04 z dnia 18 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 71/04 z dnia 19 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 72/04 z dnia 25 X 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 73/04 z dnia 2 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 74/04 z dnia 5 XI 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/04 z dnia 10 XI 2004r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 76/04 z dnia 12 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok.

Zarządzenie Nr 77/04 z dnia 12 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 78/04 z dnia 12 XI 2004r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2005rok.

Zarządzenie Nr 79/04 z dnia 15 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 80/04 z dnia 17 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 81/04 z dnia 17 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 82/04 z dnia 23 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 83/04 z dnia 25 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 84/04 z dnia 29 XI 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 85/04 z dnia 29 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 86/04 z dnia 30 XI 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 87/04 z dnia 30 XI 2004r.

Zarządzenie Nr 88/04 z dnia 10 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 89/04 z dnia 15 XII 2004r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 90/04 z dnia 16 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 91/04 z dnia 21 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 92/04 z dnia 21 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr 93/04 z dnia 27 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 94/04 z dnia 30 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Zarządzenie Nr 95/04 z dnia 31 XII 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4862

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:55:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-02-04 21:57:01
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2010-06-25 12:36:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony